PORADY

Pies Towarzyszący - stopień 1

Szkolenie to obejmuje naukę czynności, które każdy dobrze wychowany pies powinien umieć :

1. Chodzenie przy nodze na smyczy

2. Chodzenie przy nodze bez smyczy,

3. Pozostawanie na komendę " siad - zostań " i " waruj - zostań ",

4. Przychodzenie do nogi,

5. Aportowanie,

6. Nie przyjmowanie pokarmu podrzuconego i podanego przez obcych,

7. Zmianę pozycji na komendy " siad ", " waruj ", " stój " z odległości min. 10 metrów.

Pies obrończy - stopień 1

Jest to szkolenie specjalistyczne. Ma na celu wyszkolenie psa do trzech podstawowych zadań :

1. Pracy węchowej,

2. Posłuszeństwa,

3. Obrony.

Ad. 1     Pies musi znaleźć dwa przedmioty, ułożone na 30 minutowym śladzie własnym przewodnika. Długość śladu wynosi 100 metrów, przy czym na śladzie znajdują się dwa załamania ( np. ślad może mieć kształt litery U ). Każde zejście z linii śladu, co może świadczyć o zgubieniu go, na egzaminie karane jest punktami karnymi, tak samo, jak nie odnalezienie przedmiotów. Po znalezieniu atrapy, pies powinien w widoczny sposób zasygnalizować ten fakt. Może np. położyć się obok niej, podjąć ją jako aport, usiąść itp. Brak zaznaczenia potraktowany będzie jak nie odnalezienie przedmiotu.

Ad. 2     Posłuszeństwo, w szkoleniu IPO ma bardzo duże znaczenie w opanowaniu psa przez przewodnika. Pies uczy się karności, wykonywania poleceń od razu, cierpliwości. Na całe szkolenie z zakresu posłuszeństwa IPO1 składają się następujące elementy :

-  chodzenie przy nodze na i bez smyczy,

-  siad w marszu,

-  waruj w marszu z przywołaniem,

-  aportowanie,

-  aportowanie przez przeszkodę o wysokości 1 m,

-  wysyłanie psa naprzód,

-  warowanie z odwracaniem uwagi.

Bez dobrego opanowania tego elementu szkolenia, nie jest możliwe całkowite zapanowanie nad psem pobudzonym do walki w następnej próbie - podczas obrony.

Ad. 3      Wszystkie psy, szkolone według regulaminów Związku Kynologicznego w Polsce, powinny traktować szkolenie to wyłącznie sportowo - podczas obrony, pies atakuje rękaw ( ochraniacz ) pozoranta, nie zaś samego człowieka. W momencie ustania walki ze strony pozoranta, pies również powinien zaprzestać ataku i cierpliwie pilnować napastnika do przybycia  przewodnika. Dopuszczalne jest puszczenie rękawa na rozkaz właściciela.

Pełny zakres umiejętności zdobytych tutaj, zawierają poniższe punkty :

-  przeszukiwanie terenu, na którym znajdują się kryjówki w celu wykrycia pozoranta,

-  wykrycie i oszczekanie pozoranta,

-  walka z pozorantem podczas próby ucieczki,

-  obrona podczas pilnowania pozoranta,

-  walka z pozorantem podczas ataku czołowego z odległości ok. 70 metrów

 

Powrót do listy tematów